уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Прочети повече
ПРОЕКТ: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО - ОБЩИНА САМУИЛ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"

CSS Example

Добре дошли в официалната страница на
Община Самуил

Angry face

CSS Example

АКТУАЛНО

ОБЩИНА САМУИЛ


ДОБРЕ ДОШЛИ В ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА
имейл адрес: info@samuil.eu


Обслужващата банка на Община Самуил считано от 03.09.2018 г e
„Търговска банка Д”АД ФЦ Разград
със следните сметки: Сметка за местни приходи: IBAN – BG74DEMI92408400217365; Бюджетна сметка: IBAN – BG16DEMI92403100217367; Набирателна сметка: IBAN – BG50DEMI92403300217369/За чужди средства, депозити и гаранции/; Извънбюджетна сметка за средствата от Националния фонд: IBAN – BG49DEMI92403200217371; Извънбюджетна сметка за средствата от Разплащателна агенция към ДФ Земеделие: IBAN – BG22DEMI92403200217372; Обслужване на заеми от ЦБ по ПРСР: IBAN – BG86DEMI92403100217368; BIC: DEMIBGSF

Уважаеми жители на община Самуил във връзка с предстоящото обновяване на официалната интернет страница на община Самуил очакваме Вашите предложения и мнения за облика и съдържанието й. Своите препоръки може да изпращате на адрес е-mail: info@samuil.eu и факс 084266030


-