уеб дизайн от рекламна агенция mDobrev.com трюфели и кучета за трюфели
menu

.

Към новия сайт - samuil.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Прочети повече
ПРОЕКТ: „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО - ОБЩИНА САМУИЛ“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"

CSS Example

Добре дошли в официалната страница на
Община Самуил

Angry face

CSS Example

АКТУАЛНО

ОБЩИНА САМУИЛ


ДОБРЕ ДОШЛИ В ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА


имейл адрес: info@samuil.eu и тел. за контакти +35984772020


П О К А Н А


Кметът на Община Самуил


На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29, ал. 2 от Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил


КАНИ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА


на 9 януари 2019 г. / сряда / от 10.00 часа в залата на общинския съвет находяща се в административната сграда на общината на третия етаж- стая 304 за


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ


на проекта на бюджета за 2019 г. на община Самуил, което ще се проведе под формата на дискусионен форум. На тази среща ще представим пред местната общност годишните цели, приоритетите и намеренията, и тяхното финансово отражение в бюджета на общината!!!!


ВАЖНО - Обслужващата банка на Община Самуил считано от 03.09.2018 г e
„Търговска банка Д”АД ФЦ Разград
със следните сметки: Сметка за местни приходи: IBAN – BG74DEMI92408400217365; Бюджетна сметка: IBAN – BG16DEMI92403100217367; Набирателна сметка: IBAN – BG50DEMI92403300217369/За чужди средства, депозити и гаранции/; Извънбюджетна сметка за средствата от Националния фонд: IBAN – BG49DEMI92403200217371; Извънбюджетна сметка за средствата от Разплащателна агенция към ДФ Земеделие: IBAN – BG22DEMI92403200217372; Обслужване на заеми от ЦБ по ПРСР: IBAN – BG86DEMI92403100217368; BIC: DEMIBGSF


Уважаеми жители на община Самуил във връзка с предстоящото обновяване на официалната интернет страница на община Самуил очакваме Вашите предложения и мнения за облика и съдържанието й. Своите препоръки може да изпращате на адрес е-mail: info@samuil.eu и факс 084266030. Новият сайт ще е с адрес: samuil.bg


-