Вътрешни правила

Вътрешни правила

  1. Правилник за устройството и дейността на общинска администрация-Самуил;   pdf
  2. Инструкция за деловодната дейност в община Самуил;pdf
  3. Eтичен кодекс за поведението на служителите в община Самуил;pdf
  4. ХАРТА НА КЛИЕНТА и собствени стандарти за качествено административно обслужване в Община Самуил;pdf
  5. Вътрешни правила за защита на личните данни в община Самуил;pdf
  6. Вътрешни правила за организацията и реда за проверки на декларациите и за установяването на конфликт на интереси в община Самуил;pdf
  7. Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Самуил.pdf
  8. Вътрешни правила за  финансово управление и контрол в община Самуил.pdf
  9. Стратегия за управление на риска в община Самуилpdf

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.