Вътрешни правила

Вътрешни правила

 1. Правилник за устройството и дейността на Общинска администрация - Самуил;   pdf
 2. Правилник за документооборота на счетоводната документация на Община Самуил; pdf
 3. Инструкция за организация на Административното обслужване в Община Самуил;pdf
 4. Счетоводна политика на Община Самуил; pdf
 5. Eтичен кодекс за поведението на служителите в Община Самуил;pdf
 6. ХАРТА НА КЛИЕНТА и собствени стандарти за качествено административно обслужване в Община Самуил;pdf
 7. Вътрешни правила за защита на личните данни в Община Самуил;pdf
 8. Вътрешни правила за организацията и реда за проверки на декларациите и за установяването на конфликт на интереси в Община Самуил;pdf
 9. Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община Самуил;pdf
 10. Вътрешни правила за  финансово управление и контрол в Община Самуил;pdf
  10.1. Заповед за утвърдени процедури и инструкции към СФУК;pdf
 11. Стратегия за управление на риска в Община Самуил;pdf
 12. Вътрешни правила за подбор и назначаване на персонал;pdf
 13. Амортизационна политика на Община Самуил;pdf
 14. Вътрешни правила за управление на обществените поръчки в Община Самуил; pdf
 15. Вътрешни правила за управление на процедурите, документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС; pdf
 16. Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес с описание на дейностите и процесите, длъжностните лица и отговорностите; pdf
 17. Вътрешни правила за приемане, определяне на задълженията, събиране, установяване на просрочени вземания и счетоводно отразяване на приходите от местни данъци и такси; pdf
 18. Вътрешни правила при разпореждане с имоти и вещи - Общинска собственост; pdf
 19. Вътрешни правила за достъп до обществена информация в общинска администрация Самуил; pdf

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.