Търгове и конкурси

Търгове и конкурси

  1. Заповеди:

1.1.Заповеди  за откриване на процедура  за продажба на имоти общинска собственост

1.2.Заповеди  и обявления за отчуждаване на имоти общинска собственост

1.3.Заповеди за предоставяне на имоти  за безвъзмездно  управление                  

1.4.Заповеди за продажба на имоти на собственика на законно построената в имота сграда/и

1.5.Заповеди за отстъпено право на строеж

1.6.Заповеди за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти общинска собственост чрез публичен търг с явно наддаване или публично оповестен конкурс.

1.7.Формуляри за участие в търговете - Формуляри за участие в търговете за земи 2021г. за ЮЛ  и Формуляри за участие в търговете за наемане на земи за стоп.2021-2022 г. за ФЛ

  1. Отдаване под наем на имоти или части от имоти на политически партии и синдикални организации
  2. Регистри :

3.1. Регистър за публична общинска собственост 

3.2. Регистър за частна общинска собственост

3.3. Регистър на разпоредителните сделки

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.