Земеделие

Земеделие

  1. Протоколи за разпределение на общински ливади, мери и пасища
  1. Заповеди:

2.1. Заповеди на областна дирекция „Земеделие „ –Разград 

2.2. Заповед   за определяне на  имоти с НТП  "За селскостопански, горски, ведомствен път" (полски пътища) от Общинския поземлен фонд ;

2.3. Заповеди за  публични търгове с явно наддаване  за отдаване под  наем  на общински земеделски земи, училищни земи и земи в строителните граници на населените места  определени с решение на Общинския съвет – Самуил;

         2.4. Заповед за определяне имоти - полски пътища ПОС за отдаване под наем за стопанската 2019-2020 - изтеглете ТУК

  1. Списък на ливади, мери и пасища от Общинския поземлен фонд, които ще се предоставят за индивидуално ползване на собственици на регистрирани животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни;   
  2. Общинския горски фонд;
  3. Общинска епизоотична комисия;
  4. Регистри:

 

6.2. Регистри на пчелните семейства

6.1. Регистър на домашни кучета

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.