Обявление за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за 2024-2025 г.

Документи за кандидатстване

Списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 2024-2025 г.

Годишен план за паша за стопанската 2024-2025 г. на територията на Община Самуил

Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд на територията на община Самуил  за стопанската 2024-2025 г.

Решение 5.058 от 22.12.2023 г. на Обс-Самуил

Публикувано на: 28.02.2024 г. / 11:15 


Обявление относно отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП „Пасища, мери и ливади” с изх. № 310/28.02.2023 г.

Списък на поземлените имоти с НТП - пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд

Документи за кандидатстване

Публикувано на: 28.02.2023 г. / 12:17 


Обявление относно отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП „Пасища, мери и ливади”  за стопанската 2022-2023 г. 

Списък на поземлените имоти с НТП - пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2022-2023 г.

Образци, заявление и документи

Публикувано на: 28.02.2022 г. / 17:03 


Обявление относно отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП „Пасища, мери и ливади”  за стопанската 2020-2021 г.  pdf

Желаещите  да наемат пасища, мери и ливади  могат  да подадат  заявление по образец  до кмета на община Самуил  в срок от 01.03.2021 г. до 10.03.2021 г.   със  следните  приложени документи - Документите може да изтеглите - ОТ ТУК


Обявление относно отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП "Пасища, мери и ливади" за стопанската 2019-2020 г. pdf

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Разград за определяне на наемната цена за имотите - полски пътища по землища в община Самуил за стопанската 2023-2024 г.rar

 

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Разград за определяне на наемната цена за имотите - полски пътища по землища в община Самуил за стопанската 2022-2023 г. rar

 

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Разград за определяне на наемната цена за имотите - полски пътища по землища в община Самуил за стопанската 2021-2022 г.  rar 

 

Заповеди по населени места на  областна дирекция „Земеделие" – Разград - Изтеглете ТУК

Заповед № ПО-09-186 / 02.08.2019 г.

pdfЗаповеди на областна дирекция "Земеделие" гр. Разград  за определяне на наемната цена на декар  за отдаване под наем на полски пътища по землища в община Самуил   за стопанската 2020-2021 г.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.