Актуално

БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ В ОБЩИНА САМУИЛ

Общинска администрация Самуил организира провеждането на безплатни профилактични прегледи на здравно неосигурени лица за превенция на гинекологични, сърдечно съдови и урологични заболявания и лабораторни изследвания. Дейностите се финансират по одобрен проект„Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование за лица от уязвими групи в Община Самуил” съгласно договор № BG05M9OP001-2.018-0045-C01 по ОП РЧР, процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1 в изпълнение на дейност „Подобряване достъпа до качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги съгласно специфичните потребности на целевата група”

 МОЛЯ ДА ЗАЯВИТЕ ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ  ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ТЕЛ.: 08477 20 20 ИЛИ В КМЕТСТВАТА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ В ОБЩИНА САМУИЛ

За повече информация по проекта, видовете прегледи и изследвания моля натиснете тук.

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.