Актуално

Покана за участие в публична дискусия

 

 

П О К А Н А

за участие в публична дискусия

 

             УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            Съгласно разпоредбите на чл. 49, ал.2, във връзка с изпълнението на чл. 48, ал.3, т.3 от Наредбата за планиране на социалните услуги, приета с Постановление на Министерски съвет №133 от 06.04. 2021 г.,  в сайта на Община Самуил са публикувани за обществено обсъждане АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ, КАКТО И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ.

            Съобщение за организиране на обсъждане на Анализа и предложението за Национална карта на социалните услуги на територията на община Самуил.

Във връзка с горе изложеното, отправям покана към всички заинтересовани лица да вземат участие при провеждане на публична дискусия, относно Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложения за Карта на социалните услуги за Община Самуил, както и да се изразят мнения и предложения в публичната дискусия, която ще се проведе на 07.11.2023 г. от 14.00 часа в сградата на Община Самуил ул. “Хаджи Димитър” №2, с. Самуил.

            Предложения може да подавате в писмен вид и на ел. адрес info@samuil.bg в срок до 07.11.2023 година.

 

 

СЕВИМ РАМАДАНОВА

ЗА КМЕТ

ЗАМ.-КМЕТ НА ОБЩИНА САМУИЛ

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.