Проекти и програми

Проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил”

 

Стойност на бюджета в лева: 277 158.88 лв

Финансиране от ЕС - ЕСФ: 235 585.05 лв

Национално финансиране: 41 573.83 лв

Дата на стартиране: 22.06.2018г.

Дата на приключване: 22.09.2019г.

Основната цел на настоящото проектно предложение е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на 20 лица от уязвими групи (лица с увреждания и лица в неравностойно положение и други социално изключени лица) чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в община Самуил.

Специфични цели:

  1. Осигуряване на подходяща работна среда и на заетост за 20 лица от целевите групи в социално предприятие, с помощта на осигурената от проекта подкрепа.
  2. Осигуряване на трудова интеграция и упражняване правото на труд на хората с увреждания и създаване на предпоставки за устойчивата им заетост на пазара на труда в община Самуил.
  3. Придобиване на реални трудови умения на хората с увреждания и на представителите от уязвими социални групи на пазара на труда с цел преодоляване на социалната им изолация и повишаване на качеството им на живот.
  4. Намаляване на безработицата в община Самуил, чрез ангажиране и мотивиране на безработните лица и осигуряване на възможности за заетост и социално включване.

  Публикувано на 30.08.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лице/а по проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил” катко следва:

за управител на социално предприятие - информация и документи изтеглете ТУК

за социален раблотник - информация и документи изтеглете ТУК

за психолог - информация и документи изтеглете ТУК

за технически сътрудник - информация и документи изтеглете ТУК

за счетоводител - информация и документи изтеглете ТУК

 Публикувано на 05.09.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на работници по проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил” - информация и документи изтеглете ТУК

Списък на одобрените за интервю лица (публикуван на 26.09.2018г.) - изтеглете ТУК

   Публикувано на 20.09.2018г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лице/а по проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил” катко следва:

за технически сътрудник - информация и документи изтеглете ТУК

за счетоводител - информация и документи изтеглете ТУК

- информация за удължен срок публикувано на 26.09.2018г. - изтеглете ТУК

- списък на одобрените за интервю лица за позиция счетоводител публикуван на 28.09.2018. - изтеглете ТУК

- информация за удължен срок публикувано на 08.10.2018г. - изтеглете ТУК

 Публикувано на 04.01.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на шофьор по проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил” информация и документи изтеглете ТУК

Информация за удължен срок публикувано 23.01.2019г. - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок публикувано 07.02.2019г. - изтеглете ТУК

Списък на одобрените за интервю публикуван 15.02.2019г. - изтеглете ТУК

  Публикувано на 03.06.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на оциален раблотник по проект “Осигуряване на заетост в общинско социално предприятие - община Самуил” информация и документи изтеглете ТУК

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.