Проекти и програми

Проект "Изграждане на спортна инфраструктура в с. Богданци, община Самуил"

Резултат с изображение за „лого европейски съюз“" Резултат с изображение за „лого ПРСР“"

Обща цел на проект "Изграждане на спортна инфраструктура в с. Богданци, община Самуил" е: НАСЪРЧАВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА САМУИЛ, ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В С. БОГДАНЦИ.

Специфични цели на проекта:

-Насърчаване спортния дух у децата в с. Богданци, чрез изграждане на спортна площадка, която да привлече интереса у децата към спортни занимания и дейности;

-Създаване на възможности за социални контакти, спорт и отмора;

-Подобряване достъпа до спорт на населението и осигуряване възможности за активни занимания и отдих на открито;

- Подобряване качеството на живот на населението на община Самуил, свързано с предоставяне на нови възможности за спорт и отдих на местното население;

-Формиране и усъвършенстване на социални качества - толерантност и солидарност;

-Създаване на условия и възможности за изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати;

-Използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на тютюневи изделия, консумация на алкохол и наркотици;

-Формиране на спортна култура.

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони

Дата на сключване на договора: 16.05.2019

Дата на стартиране: 16.05.2019

Дата на приключване: 16.05.2022

Обща стойност на проекта 89 898.07 BGN

ЕЗФРСР: 76 413.35 BGN

Национално финансиране:13 484.72 BGN


    

 

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.