Проекти и програми

Проект "Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Самуил"

Резултат с изображение за „лого европейски съюз“" Резултат с изображение за „лого ПРСР“"
Общата цел на проектното предложение е:осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на община Самуил,чрез подобряване на съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селския район.За постигане на устойчиво местно развитие и повишаване на конкурентоспособността в региона,приоритетно за общ.Самуил е да намали степента на влияние на факторите обслужващи високия праг на бедност,един от които е състоянието на съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за населението в селския район.Развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината.Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на нови работни места.Тя има и важно значение за подобряване на условията на живот в общината.Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват за тяхното въздействие върху околната среда,което е от особена важност за прилагане принципите на устойчивото развитие.С изпълнението на проектното предложение ще се създадат условия за отстраняване на част от негативните фактори,въздействащи за изостаналостта на селския район и ще се повиши привлекателността на средата за живот.С извършването на реконструкцията и рехабилитацията на предвидените в проектното предложение улици ще се създадат по–благоприятни условия за безопасно придвижване на жителите и посетителите на с.Самуил,с.Ножарово,с.Владимировци и с.Богданци.Общата цел ще бъде постигната с изпълнението на предвидените с проектното предложение конкретни цели,а именно:-да се благоустрои непосредствената жизнена среда на 3466 души и подобри естетизацията на с.Самуил,с.Ножарово,с.Владимировци и с.Богданци,като се осигури безопасност на преминаване и пребиваване,и се създадат реални предпоставки за намаляване на запрашеността,риска от пътно-транспортни произшествия,вредните емисии и ниво на шум от движение на превозни средства по уличната мрежа;-да се реконструира и рехабилитира уличното платно на 10 улици в с.Самуил,с.Ножарово,с.Владимировци и с.Богданци,с което да се преустанови процеса на разрушаването им и да се гарантира носимоспособността,равността и отводняването им от повърхностни води;-да се предотврати обезлюдяването в с.Самуил,с.Ножарово,с.Владимировци и с.Богданци,чрез създаване на хармонична жизнена среда с реконструкцията и рехабилитацията на общо 10 улици от уличната им мрежа;-да се обновят 10 улици в населени места от община Самуил,чрез реконструкция на 3117,45м от уличната мрежа и 865м2 тротоари;

Източник на финансиране: Програма за развитие на селските райони

Дата на сключване на договора: 16.05.2019

Дата на стартиране: 16.05.2019

Дата на приключване: 16.05.2022

Обща стойност на проекта 1 164 597.87 BGN

ЕЗФРСР: 989 908.20 BGN

Национално финансиране:174 689.67 BGN

    

 

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.