Проекти и програми

проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Самуил

Община Самуил стартираха изпълнението на проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Самуил съгласно сключен Договор за съвместна дейност № РД 04-53/ 29.07.2020г. между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Самуил-Бенефициент за извършване строително-монтажни работи /СМР/, по Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната боза и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги“.

Общ бюджет на проекта: 58 348,55 лв. с ДДС, от които  средства в размер на 49 975,53 лв. с ДДС от Фонд „Социална закрила“  и собствените финансови средства в размер на 8 373,02 лв. с ДДС.

Основната цел на проекта е създаване на условия за независим живот, равни възможности и социално включване на хората с увреждания в обществото, чрез изграждане на стълбищна платформа за превоз на лица, седящи в инвалидна количка за стълбищни пространства със завои и/или промяна в наклона,  осигуряваща свободен достъп и възможност за придвижване на хората до всички елементи на вътрешната среда.

Специфични цели:

- осигуряване на свободен достъп и възможност за придвижване на потребителите до всички елементи на вътрешната среда;

- създаване на благоприятни условия за независим живот за хората с увреждания.

Начало на изпълнение на проекта 29.07.2020г. и ще се реализира до 30.11.2020г.

 

Съгласно сключен Договор за сътрудничество № РД04-150 от 02.10.2020 г. между Фонд „Социална закрила” – ИНВЕСТИТОР, Община Самуил – ВЪЗЛОЖИТЕЛ-СЪИНВЕСТИТОР и ВООСЛЕЙ М И К ЕООД– ИЗПЪЛНИТЕЛ стартира изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/  на обекта Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост по проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Самуил.

 

 

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.