Проекти и програми

Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

СЪОБЩЕНИЕ

         Община Самуил е допустим кандидат по одобрена процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 по  Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

          Във връзка с предоставената възможност, Община Самуил предстои да кандидатства с проектно предложение „Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Самуил“, с цел да продължи да предоставя топъл обяд на хора, които са затруднени да осигурят сами прехраната си поради бедност и продължителна социална изолация в условията на обявената в страната епидемиологична обстановка. 

          Община Самуил в проектно предложение залага предоставяне на топъл обяд на 170 лица от всички населени места в Община Самуил. През периода от 04.01.2021 г. до 27.04.2021 г. в рамките на работните дни ще се приготвя храна, която ще се доставя ежедневно до дома на съответните потребители  от целевите групи:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

        ОБЩИНА САМУИЛ, считано от 21.12.2020 год. приема заявления-декларации от кандидатите за потребители, съгласно образец-Приложение № 2 от Методиката за прилагане на опростени правила.

          Към заявленията се прилагат и декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация, по образец-Приложение 20 към Ръководството, като такива се попълват от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.

           Изключение се допуска единствено за лицата, поставени под карантина, които могат да заявяват желанието си за получаване на топъл обяд в устна/писмена форма, чрез отправяне на искане до община Самуил, на телефон: 08477 20 20, в срок до 31 декември 2020 г.

Заявленията с приложени декларации се подава в от 08.00 ч. до 17.00ч. в общинска администрация Самуил, адрес: с. Самуил, общ. Самуил, ул. ”Хаджи Димитър”№2, стая 103, ГРАО.

          Община Самуил ще предостави всички входирани заявления от кандидатите за служебна проверка в дирекция „Социално подпомагане“ с. Самуил за това дали кандидатите за ползване на услугата попадат в обхвата на целевите групи, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 170 потребителя.

                    Образци на документи - изтеглете ТУК

Общинска администрация – Самуил


Анекс 1word

Публикувано на - 25.03.2021 г.


Анекс 2word

Публикувано на - 30.09.2021 г.


Анекс 3word

Публикувано на - 14.12.2021 г.


Анекс 5word

Публикувано на - 24.02.2022 г.


Анекс 6word

Публикувано на - 29.06.2022 г.


Анекс 7word

Публикувано на - 09.09.2022 г.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.