Проекти и програми

Осигуряване на топъл обяд, чрез обществени трапезарии в община Самуил

             Община Самуил, считано от 04.01.2021г. стартира реализиране на проект „Осигуряване на топъл обяд, чрез обществени трапезарии в община Самуил”  финансиран от Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика.

Целта на проекта е превенция на социалното изключване, подобряване качеството на живот, чрез осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства, живеещи в най-висока степен на бедност на територията на община Самуил.

Конкретни цели:

  • Целогодишно осигуряване на топъл обяд на най-нуждаещите се лица, с оглед преодоляване на основното материално лишение и недопускането на социално изключване на всяко лице, чрез предоставяне на индивидуална грижа и подкрепа.
  • Създаването на устойчиви условия за предоставяне на социални услуги в общността и подобряване на социалния статус на лица от най-уязвимите групи, чрез предоставяне на съпътстващи мерки.
  • Осигуряване на равнопоставено участие в живота на местната общност чрез равен достъп до здравни, социални и образователни услуги на лица в неравностойно положение.
  • Информиране на лицата в неравностойно положение за предпазване от COVID 19 и начините за реакция при съмнения от заразяване.

Проектът ще се реализира на територията на община Самуил във всички четиринадесет населени места: с. Богданци, с. Богомилци, с. Владимировци, с. Голям извор, с. Голяма вода, с. Желязковец, с.Здравец, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Самуил, с. Хума и с. Хърсово.

През периода от 04.01.2021 г. до 31.12.2021 г. в рамките на 249 работните дни ще се приготвя храна, която ще се доставя ежедневно до дома на 150 потребители от целевите групи:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /.
  • Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

           Във връзка с предстоящо стартиране на дейностите по проекта, ОБЩИНА САМУИЛ, считано от 22.12.2020 год. приема заявления-декларации от кандидатите за потребители, съгласно образец-Приложение № 5 - Изтеглете ТУК

Заявленията се подават от 08.00 ч. до 17.00ч. в деловодството на общинска администрация Самуил, адрес: с. Самуил, общ. Самуил, ул. ”Хаджи Димитър”№2, стая 103,  ГРАО.

           Подадените заявления от кандидат-потребители в срок до 31.12.2020г. ще бъдат разгледани и класирани в рамките на определената бройка от комисия назначена със заповед на кмета на общината, за която комисията изготвя протокол от заседанието и списък на одобрените лица. Одобрените кандидат-потребители ще бъдат поканени за сключване на договори.

Общинска администрация – Самуил

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.