Проекти и програми

ОБЩИНА САМУИЛ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА САМУИЛ“

proekti header

   От 23.06.2021 г. община Самуил стартира предоставянето на услугите по Договор № BG05M9OP001-6.002-0165-C01 „Патронажна грижа + в община Самуил“, по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

   Първата дейност по проекта предвижда предоставяне на патронажна услуга за минимум 32 потребители, осигуряване ЛПС за персонала на услугите, осигуряване мобилност на специалистите, предоставящи патронажни грижи, предоставяне на услуги, свързани с доставка на храна, заплащане на битови сметки или административни услуги, предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на целевите групи, осъществяване на обучение на персонала на услугите и осъществяване на индивидуална/групова супервизия на персонала на услугите.

   Втората дейност по проекта предвижда осигуряване на ЛПС, въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, тестване на персонала и на потребителите за COVID-19, с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги в контекста на въведените ограничения, в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно. Предвижда се да бъдат наети 24 лица на трудови договори, които ще бъдат пряко ангажирани с въвеждане и изпълнение на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги.

   Срокът на изпълнение на проекта е 13 месеца, считано от 23.06.2021 г. Общата стойност на финансовата помощ е 395 626.14 лв.

 

 


Създадено на 11.01.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за набиране и подбор на лица за Чистач/Хигиенист - документи - изтеглете ТУК

списък на допуснатите - изтеглете ТУК

списък на класираните - изтеглете ТУК


Създадено на 29.12.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

за набиране и подбор на лица за Чистач/Хигиенист - документи - изтеглете ТУК


 

Създадено на 09.07.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Чистач/Хигиенист - документи - изтеглете ТУК

за набиране и подбор на лица за Диспечер, мед. сестра, санитар, шофьор и психолог - документи - изтеглете ТУК

за набиране и подбор на лица за Потребител - документи - изтеглете ТУК

списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжност Чистач/Хигиенист - изтеглете ТУК

списък на допуснатите до интервю кандидати за длъжност  Диспечер, мед. сестра, санитар и шофьор - изтеглете ТУК

списък на класираните кандидати за длъжност Чистач/Хигиенист - изтеглете ТУК

списък на класираните кандидати за длъжност  Диспечер, мед. сестра, санитар и шофьор - изтеглете ТУК


Създадено на 30.07.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Психолог - документи - изтеглете ТУК

 

Създадено на 11.08.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Психолог - документи - изтеглете ТУК


 

Създадено на 09.09.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лице за Чистач/Хигиенист - документи - изтеглете ТУК

списък на допуснатите - изтеглете ТУК

списък на класираните - изтеглете ТУК


Създадено на 14.10.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Психолог - документи - изтеглете ТУК

списък на допуснатите - изтеглете ТУК

списък на класираните - изтеглете ТУК

 


Създадено на 15.02.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лице за Чистач/Хигиенист - документи - изтеглете ТУК

списък на допуснатите - изтеглете ТУК

списък на класираните - изтеглете ТУК


Създадено на 16.02.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Чистач/Хигиенист в ЦНСТПЛД с.Хума - документи - изтеглете ТУК

списък на допуснатите - изтеглете ТУК

списък на класираните - изтеглете ТУК


 Създадено на 11.04.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Диспечер на услуга - 1 бр. и Шофьор - 1 бр. за Община Самуилдокументи - изтеглете ТУК

 

списък на допуснатите - изтеглете ТУК

списък на класираните - изтеглете ТУК

 

Създадено на 07.06.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Чистач/Хигиенист в ЦНСТПЛД с. Богомилци - документи - изтеглете ТУК

списък на допуснатите - изтеглете ТУК

списък на класираните - изтеглете ТУК

 

Създадено на 05.07.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Диспечер на услуга - 1 бр. и Шофьор - 1 бр. за Община Самуилдокументи - изтеглете ТУК

 

                                                                               ПРОЕКТ "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - КОМПОНЕНТ 2" В ОБЩИНА САМУИЛ

От 24.07.2022 г. община Самуил удължава предоставянето на услугите с 6 месеца в изпълнение на Договор № BG05M9OP001-6.004-0136-C01 „Патронажна грижа + - Компонент 2" в община Самуил, по процедура BG05M9OP001-6.004, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Създадено на 15.07.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Диспечер на услуга - 1 бр. и Шофьор - 1 бр. за Община Самуил - документи - изтеглете ТУК

списък на допуснатите - изтеглете ТУК

списък на класираните - изтеглете ТУК

 

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Диспечер на услуга - 1 бр. за Община Самуил - документи - изтеглете ТУК

списък на допуснатите - изтеглете ТУК

списък на класираните - изтеглете ТУК


Създадено на 20.07.2022 г.

ОБЩИНА САМУИЛ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - KОМПОНЕНТ 2 В ОБЩИНА САМУИЛ“

 

    От 24.07.2022 г. община Самуил стартира предоставянето на услугите по Договор № BG05M9OP001-6.004-0136-C01 „Патронажна грижа + - Компонент 2 в община Самуил“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Срокът на изпълнение на проекта е 6 месеца, считано от 24.07.2022 г.

Общата стойност на финансовата помощ е 203 411,55 лв.

 

 

–––––––––––––––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

   Проект BG05M9OP001-6.002-0165 „Патронажна грижа + в община Самуил”, договор № BG05M9OP001-6.002-0165-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.