Проекти и програми

Проект "Обзавеждане и оборудване на социални услуги, Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Голяма вода и с. Ножарово“

            Община Самуил стартираха изпълнението на проект „Обзавеждане и оборудване на социални услуги „Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Голяма вода и с. Ножарово“ съгласно сключен Договор за съвместна дейност № РД 04-20/ 29.04.2022г. между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Самуил - „Бенефициент“ за съвместна дейност между Фонд „Социална закрила“ и Бенефициента за закупуване на оборудване и/или обзавеждане по проекта по Компонент 1 “Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

 

               Общ бюджет на проекта: 64 297,20 лв. с  включен ДДС, от които  средства в размер на 36 000,00 лв. с включен ДДС  финансиране от Фонд „Социална закрила“  и 28 297,20 лв. с  включен ДДС съфинансиране от Община Самуил.

Основна цел на проекта е социално включване и подобряване на качеството на живот на целевата група – пълнолетни лица с умствена изостаналост, чрез осигуряване на благоприятна и здравословна среда за живот близка до семейната с разкриване на нови социални услуги в общността - делегирана от държавата дейност „Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Голяма вода и с. Ножарово“.

Подцели:

  • задоволяване основните жизнени потребности на лицата от целевата група, чрез предоставяне на подходящи услуги;
  • осигуряване на адекватни условия и оборудване, необходими за максимално качествено обслужване на потребителите;
  • постигане по високо качество на дейностите и грижите в социалните услуги.

В изпълнение на проекта „Обзавеждане и оборудване на социални услуги Центрове за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Голяма вода и с. Ножарово“ ще бъде осигурена благоприятна и здравословна среда на живот близка до семейната на целевата група - 30 пълнолетни лица с умствена изостаналост.

Начало на изпълнение на проекта 29.04.2022г. и ще се реализира до 30. 11.2022г.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.