Проекти и програми

ОБЩИНА САМУИЛ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + - KОМПОНЕНТ 2 В ОБЩИНА САМУИЛ“

 proekti header

От 24.07.2022 г. община Самуил стартира предоставянето на услугите по Договор № BG05M9OP001-6.004-0136-C01 „Патронажна грижа + - Компонент 2 в община Самуил“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Срокът на изпълнение на проекта е 6 месеца, считано от 24.07.2022 г.

Общата стойност на финансовата помощ е 203 411,55 лв.

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.