Проекти и програми

Проект на нов Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Съгласно изискването на чл.26, ал.3 от ЗНА, проектът на нов Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”, община Самуил, област Разград е публикуван на интернет страницата на Община Самуил info@samuil.bg, за предложения и становища, като по този начин на заинтересованите лица се дава 30-дневен срок за даване на предложения и становища по проекта на нормативния акт.

Предложения и становища по проекта на нов Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”, община Самуил, област Разград ще се приемат и в деловодството на Община Самуил и Общински съвет – Самуил с адрес: с. Самуил, ул. Хаджи Димитър №2, община Самуил в срок до 17:00 часа на 11.05.2025 година.

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

ОТНОСНО: Приемане на нов Правилник за устройството, организацията и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене и социални услуги”, община Самуил, област Разград

 

П Р А В И Л Н И К ЗА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ” 

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.