Проекти и програми

Проект “Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в с.Богданци, с.Богомилци, с.Владимировци, с.Желязковец, с.Здравец , с.Пчелина и с.Хърсово, Община Самуил“

road logo eu

 „Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“.

 

Договор № BG06RDNP001-7.017-0089-C01 от 12.09.2023г. сключен между Дължавен фонд "земеделие" и Община Самуил - Бенефициент

 

Наименование на проекта

“Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях в с.Богданци, с.Богомилци, с.Владимировци, с.Желязковец, с.Здравец , с.Пчелина и с.Хърсово, Община Самуил“

 

Цел/и на проекта/информацията

Основната цел на проекта е чрез подобряване на техническата инфраструктура да се създадат условия за насърчаване на социално-икономическото развитие на Община Самуил като устойчива и интегрирана Община. Специфичните цели на проекта са свързани със създаване на привлекателна, сигурна и достъпна градска среда и насърчаване на пълноценна социална интеграция на хората с увреждания. Обектите на интервенция (СМР) обхващат: с. Пчелина, ул.“Байкал“, с. Хърсово, ул.“Надежда“, с. Владимировци, ул.“Вежен“, ул.“Странджа“, ул. "Бистрица", ул. "Вит", ул. "Дунав", с. Богданци, ул.“Надежда“, с. Желязковец, ул.“Л.Каравелов“, yл. ,,Люлин", с. Здравец, ул.“Гео Милев“, ул. "Стара планина", с. Богомилци, ул. "Тича" и тротоар на ул. "Тича", Община Самуил“, които от една страна осигуряват достъпа до учебни и здравни заведения, а от друга до общинските учреждения в центъра на с.Самуил.  Целевата група на проекта обхваща всички жители и гости на Община Самуил. Основните дейности по проекта са свързани с извършване на строително-монтажни работи за модернизация на градската среда. Също така са предвидени дейности, свързани с управление на проекта и надзор.

 

Дата на стартиране 12.09.2023г.                                                                                                                                                                     Дата на приключване 15.09.2025г.

 

Обща стойност на проекта 1 955 749.91 лв., от които съфинансиране от Европейски съюз 1 662 387,42 лв и национално съфинансиране  293 362,49 лв.

 

 

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.