Проекти и програми

Проект „Осигуряване на достъпна среда в сграда предназначена за Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Самуил

 

     Община Самуил стартираха изпълнението на проект „Осигуряване на достъпна среда в сграда предназначена за Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ с. Самуил, съгласно сключен Договор за съвместна дейност № РД 04-18/ 15.05.2024г. между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Самуил-Бенефициент за извършване строително-монтажни/ремонтни дейности за осигуряване на достъпна среда на помещенията за предоставяне на социални услуги по  Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“.

     Общ бюджет на проекта: 124 560,00 лв. с ДДС, от които  средства в размер на 70 999,20 лв. с ДДС от Фонд „Социална закрила“  и собствените финансови средства в размер на 53 560,80 лв. с ДДС.

 

     Основната цел подобряване на функционалността на сграда за Защитено жилище в съответствие с изискванията за качество на социалните услуги от резидентен тип и условията на Наредба №РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

     Специфични цели:

- осигуряване на свободен достъп и възможност за придвижване на потребителите до всички елементи на вътрешната среда;

създаване на благоприятни условия за независим живот за хората с увреждания.

 

Начало на изпълнение на проекта 15.05.2024г. и ще се реализира до 29.12.2024 г.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.