ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАРА МИХАЛ - СЕКЦИЯ № 012

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

за произвеждане на избори за народни представители
на 4 април 2021 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 - РАЗГРАДСКИ
ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАРА МИХАЛ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 012
адрес на избирателната секция ............................................

 

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АЙСЕЛ ХЮСЕИН ХЮСМЕН
АЙШЕ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
АНДРИЯН АНГЕЛОВ ДИМОВ
АНТОАНЕТА НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА
АТАНАС НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ
АХМЕД ХАСАН АРИФ
ВАСВИЕ АПТУЛА САЛИ
ВИОЛЕТА ГРОЗЕВА ВАЙКОВА
ВОЙКА ФИЛИПОВА ЙОРДАНОВА
ВЪЧКА ДЕЛЧЕВА КОЛЕВА
ГЮРА ОГНЯНОВА ИВАНОВА
ДЕНИЦА ИВАНОВА НЕНКОВА-МЕХМЕДОВА
ДЖАНЕР РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ
ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ГОЛЯКОВА
ЗЛАТИН НАЙДЕНОВ СТЕФАНОВ
ИВАЙЛО НЕВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОВЧО АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
КАЛИНА ГОШЕВА ИВАНОВА
КЕРА СТЕФАНОВА ВУЛОВА
КОЛЮ ИЛЧЕВ КОЛЕВ
КЯМИЛЕ РАМИС АЛИ
МАРИАНА ДИМОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЙКА ГРОЗЕВА ВАЙКОВА
МУСТАФА ХАЛИЛ МУСТАФА
НЕДЖМИЕ ИБРЯМ ОСМАН
ОСМАН ИСМАИЛ ОСМАН
ПЕНА ДИНОВА ПАМУКОВА
РАИМ МУСТАФА СЕЛИМ
РЕФИЕ ЮМЕР СЕЛИМ
СЕВДА ОГНЯНОВА ЯЛЧЪНКАЯ
СЕВИНЧ ИСМАИЛ ТЪРЪШ
СЕРКАН ВАТАНСЕВЕР
СТЕФКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
ХАСАН АРИФ АХМЕД
ХЮСЕИН ХЮСМЕН АЛИ
ХЮСМЕН ХЮСЕИН ХЮСМЕН
ЦАНКО СТОЕВ НЕДКОВ
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА
ЦВЯТКО ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
ЮЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
ЮМЕР РАИМ МУСТАФА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.