Заповед за предаване и график №147 на 03.04.2021 г.

ЗАПОВЕД

№147/01.04.2021

САМУИЛ

На основание чл. 44, ал. 2 и чл.44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1 и чл.215, ал.4 от Изборния кодекс

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Предаването на изборните книжа и материали, както и на избирателните списъци на Председателите на СИК и ПСИК на 03 Април 2021 г., да се извърши от следните служители на Общинска администрация-Самуил, по секции както следва:

а / Сонер Нурсел Осман – Финансов контрольор, за СИК и ПСИК:

 • Секция № 182900001 — Богданци ;
 • П.Секция № 182900017 — Богданци ;
 • Секция № 182900003 - Владимировци ;
 • Секция № 182900004 - Владимировци ;
 • П.Секция № 182900019 - Владимировци ;
 • Секция № 182900005 - Голяма вода ;
 • Секция № 182900006 - Голям Извор;
 • Секция № 182900008 - Здравец ;
 • Секция № 182900010 — Ножарово ;
 • Секция № 182900011 — Пчелина ;
 • П.Секция № 182900021 — Пчелина ;
 • Секция № 182900012 — Кара Михал ;
 • Секция № 182900014 - Хърсово ;
 • П.Секция № 182900023 - Хърсово ;

б / Нергин Вежди Махмуд – Директор на Дирекция, за СИК и ПСИК:

 • Секция № 182900002 — Богомилци;
 • П.Секция № 182900018 — Богомилци;
 • Секция № 182900007 — Желязковец;
 • П.Секция № 182900020 — Желязковец;
 • Секция № 182900009 — Кривица;
 • Секция № 182900013 - Хума;
 • П.Секция № 182900022 - Хума;
 • Секция № 182900015 - Самуил;
 • Секция № 182900016 — Самуил;
 • П.Секция № 182900024 — Самуил;
 • П.Секция № 182900025 — Самуил;

2. Предаването да се извършва по график съгласно Приложение №1 към настоящата ми заповед, изготвена от Сами Сами – Зам. кмет на Община Самуил.

Протоколите за съответните секции се подписват от определените в точка първа длъжностни лица. 

   Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на съответните служители, за сведение и изпълнение, както и на органите и длъжностни лица ангажирани с произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 04 Април 2021 г.

 

Приложение №1  word

 

ИНЖ.ДЖЕВДЕТ АЗИС    / П /

КМЕТ НА ОБЩИНА САМУИЛ                                                                                      

 

Съгласувал:  / П /

Сами Сами

Зам. -кмет на Община Самуил

 

Изготвил:  / П /

Шенай Кадир

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.