Дневен ред, материали, становища и предстоящи сесии

Дневен ред, покани и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 28.06.2024.

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКЛАДНИ - Приложения-ДЗ--61-02-163Приложения-ДЗ-61-02-166Приложения-ДЗ-61-02-167Приложения-ДЗ-61-02-168

Дневен ред, покани и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 31.05.2024

Дневен ред, покани и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 26.04.2024

Дневен ред, покана и материали за  извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 17.04.2024

Дневен ред, покани и допълнителни материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 28.03.2024

Дневен ред, покани и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 28.03.2024

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 29.02.2024

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 02.02.2024

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 22.12.2023

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 30.11.2023

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 22.11.2023

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 13.11.2023

Проект на "Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Самуил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация –мандат 2023-2027 г."

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 08.09.2023

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 30.08.2023

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 28.07.2023

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 27.06.2023

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 14.06.2023

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 12.05.2023

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 27.04.2023

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 30.03.2023

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 28.02.2023

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 13.02.2023

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 09.02.2023

Дневен ред, покана и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 26.01.2023

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 05.01.2023

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 22.12.2022

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 30.11.2022

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 18.11.2022

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 04.11.2022

Дневен ред, покана и материали за  заседание на ОбС-Самуил насрочено за 15.10.2022

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 03.10.2022

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 26.09.2022

Допълнителни материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 30.08.2022

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 30.08.2022

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 29.07.2022

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 14.07.2022

Покана за  заседание на Постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси  към Общински съвет-Самуил на  27.06.2022г.

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 29.06.2022

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 31.05.2022

Допълнителни материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 16.05.2022

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 16.05.2022

Допълнителни материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 29.04.2022

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 29.04.2022

Допълнителни материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 31.03.2022

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 31.03.2022

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 24.03.2022

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 28.02.2022

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 31.01.2022

Допълнителни материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 29.12.2021г.

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 29.12.2021г.

Допълнителни материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 30.11.2021г. 

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 30.11.2021г.

Допълнителни материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 29.10.2021г.

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 29.10.2021г.

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 29.09.2021г.

Допълнителни материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 16.08.2021г.

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 16.08.2021г.

Допълнителни материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 15.07.2021

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 15.07.2021г.

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 11.06.2021г.

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 28.05.2021г.

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 11.05.2021г.

Допълнителни материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 20.04.2021г.

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 20.04.2021г.

Допълнителни материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 18.03.2021г.

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 18.03.2021г.

Допълнителни материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 01.03.2021г.

Дневен ред, покани и материали за редовно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 01.03.2021г.

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 11.02.2021г.

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 20.01.2021г.

Дневен ред, покани и материали за заседание на ОбС-Самуил насрочено за 29.12.2020г.

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 07.12.2020г.

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 27.11.2020г.

Дневен ред, покана и материали за извънредно заседание на ОбС-Самуил насрочено за 10.11.2020г.

Дневен ред, покани и материали за заседание на ОбС-Самуил насрочено за 30.10.2020г.

Дневен ред, покани и материали за заседание на ОбС-Самуил насрочено за 30.09.2020г.

Дневен ред, покани и материали за заседание на ОбС-Самуил насрочено за 24.08.2020г.

Докладна записка за Приемане на План за интегрирано развитие на Община Самуил за периода 2021-2027 (публикуван 18.08.2020г.) 

Докладна записка за Приемане на „Наредба №24 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания в Община Самуил“(публикуван 18.08.2020г.)

Дневен ред, покани и материали за заседание на ОбС-Самуил насрочено за 28.07.2020г.

Дневен ред, покани и материали за заседание на ОбС-Самуил насрочено за 30.06.2020г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  29.05.2020 г.

Покана за  заседания на Постоянните комисии към Общински съвет-Самуил на  27.05.2020г.

Материали за заседание на ОбС-Самуил насрочена за 29.05.2020г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  29.04.2020 г.

Покана за  заседания на Постоянните комисии към Общински съвет-Самуил на  27.04.2020г.

Материали за заседание на ОбС-Самуил насрочена за 29.04.2020г.

Покана за  заседание на Постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси  към Общински съвет-Самуил на 27.04.2020г.

Покана за извънредно заседание на Общински съвет-Самуил на  11.03.2020 г.

Материали за сесия на ОбС-Самуил насрочена за 11.03.2020г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  28.02.2020 г.

Покана за  заседания на Постоянните комисии към Общински съвет-Самуил на  24.02.2020г.

Материали за сесия на ОбС-Самуил насрочена за 28.02.2020г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  31.01.2020 г.

 Покана за  заседания на Постоянните комисии към Общински съвет-Самуил на  28.01.2020г.

Допълнителни материали за сесия на ОбС-Самуил насрочена за 31.01.2020г.

Материали за сесия на ОбС-Самуил насрочена за 31.01.2020г.

Покана за извънредно заседание на Общински съвет-Самуил на  17.01.2020 г.

Покана за  заседание на Постоянната комисия за установяване на конфликт на интереси  към Общински съвет-Самуил на 10.01.2020г.
Покана за редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  27.12.2019 г.

Покана за  заседания на Постоянните комисии към Общински съвет-Самуил на  23.12.2019 г.

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА "ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “САМУИЛ 2011” С. САМУИЛ

ПРОЕКТ НА "ПЛАН СМЕТКА ЗА 2020г."

Покана за редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  04.12.2019 г.

Материали с допълнения за сесия на ОбС-Самуил насрочена за 04.12.2019г.

Материали за сесия на ОбС-Самуил насрочена за 04.12.2019г.

 ПРОЕКТ НА "ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ -  САМУИЛ"

Покана и докладни за редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  15.11.2019 г.

Проект на "Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Самуил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация –мандат 2019-2023 г." от 05.11.2019г. Становища и прадложения по правилника може да изпраща всеки заинтересован гражданин на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. до14:00часа на  15.11.2019г.

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Самуил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация –мандат 2019-2023 г."

Покана за заседания на постоянните комисии във връзка с предстоящата сесия на 31.05.2019г.

Покана за редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  20.02.2019 г. word

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.