Постоянни комисии мандат 2019-2023 г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ КЪМ ОБС-САМУИЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЧЛЕНОВЕ

ПК по бюджет, финанси и икономическа политика

Бюлент Кадир Али

Реджеб Осман Хасан

Ерсин Февзи Исмаил

ПК по устройство и развитие на територията, търговия и транспорт

Реджеб Халил Назиф

Динчер Али Чауш

Закир Садула Билял

ПК по образование, наука, култура и духовни ценности

Абтула Мехмед Абтула

Айхан Хъкмет Исмаил

Алпер Зикри Чауш

ПК по здравеопазване, социална политика, проблеми на децата, младежта и семействата, отдиха и туризма

Юлиян Аврамов Наумов

Исуф Алайдин Съдкъ

Гюнел Мехмед Юмер

ПК по законност, сигурност, превенция на корупцията, молби, жалби и предложения на гражданите

Ерсин Февзи Исмаил

Ердинч Хюсеин Халим  

Ергин Ерол Шефкъ

ПК по  околна среда, селско, горско, водно стопанство

Айхан Хъкмет Исмаил

Стефан Николов Савов

Азем Хълми Шакир

ПК към Общински съвет Самуил по чл.11, ал.2, от НОРИПДУКИ

Реджеб Осман Хасан

Бюлент Кадир Али

Реджеб Халил Назиф

Абтула Мехмед Абтула

Юлиян Аврамов Наумов

Ерсин Февзи Исмаил

Айхан Хъкмет Исмаил

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.