Публично състезание

Създадена на 11.06.2020г.

с предмет:  РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СГРАДА И ПРЕУСТРОЙСТВО В МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС В УПИ V, КВ.70 ПО ПЛАНА НА С.САМУИЛ – I ви ЕТАП (Преустройство и разширение на сградата. Изграждане на тересата пред нея на кота 0.00, външна тоалетна и подходите за обекта от юг от ул. Мусала)

 преписка в АОП  Достъп по връзката (<a href= 00244-2020-0007

Създадена на 26.05.2020г.

с предмет:  Строително-монтажни работи по улична мрежа и път в населени места на община Самуил по обособени позиции:

-Обособена позиция №1 - Текущ ремонт на улица „Камчия" в c. Желязковец, ул. ,,Средец", ул. ,,Хан Аспарух" и път в „Стадион“ в с.Самуил, община Самуил. -Обособена позиция №2 - Основен ремонт на улица ,,Димитър Благоев" и ,,Огоста" в с. Самуил, ул. ,,Шипка", „Плиска" и ,,Никола Петков" в с. Владимировци, община Самуил.

 преписка в АОП  Достъп по връзката (<a href= 00244-2020-0005

Създадена на 04.02.2020г.

с предмет: СМР по новопоявила се свлачищна деформация в участък от общински път RAZ 2140 /с.Самуил - с.Кривица/, при км 2+800", землище с. Кривица, общ. Самуил, обл. Разградска

 преписка в АОП  Достъп по връзката (<a href= 00244-2020-0001

Създадена на 28.11.2019г.

с предмет: Текущ ремонт на преходни към втория етаж стълбищни помещения и помещения от втория етаж на обществено - обслужваща сграда на ул. Васил Левски №31 в с.Самуил по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Лозница и община Самуил“

 преписка в АОП  Достъп по връзката (<a href= 00244-2019-0019

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.