Актуално

Актуално

ПОКАНА

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ

 

   На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  20.02.2019 г. /сряда/  от  14.00 ч.  в  заседателната зала на община Самуил.

 Заседанието ще протече при следния  дневен ред:         

  1. Докладни записки;         
  1. Текущи.

Информация за съдържанието на материалите по дневния ред е публикувана на сайта на община Самуил, раздел Общински съвет с електронен адрес: http://www.samuil.bg/  и  http://www.samuil.eu/

Материалите в пълният им текст са на разположение в стая № 304 в сградата на община Самуил в рамките на работния ден.

  Председател на ОбС-Самуил:

  /инж. Дж. Азис/

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.