ЦСРИ - с. Владимировци

Център за социална рехабилитация и интеграция с.Владимировци

 1. Наименование на социалната услуга

Център за социална рехабилитация и интеграция с.Владимировци,община Самуил,област Разград

Целева група – деца и пълнолетни лица с различни увреждания и деца със СОП

 • Капацитет на ЦСРИ: 30 места
 • Адрес: с.Владимировци, ул.” Васил Левски” №4, тел: 084745/600, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 1. Доставчик на социалната услуга:

Услугата е предоставена за управление на  Сдружение „За Социална отговорност и регионални инициативи – Банско”. Договор за възлагане № 179/02.09.2016г., за срок от 3 години до 02.09.2019г.

3. Име, телефон и електронна поща на ръководителя на социалната услуга

Сали Рамадан Сали – управител, тел: 0893637288, е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 1. Описание на материалната база:

4.1. Сградата, където се предоставя социалната услуга ЦСРИ, представлява едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 195.00 кв.м., находяща се в с.Владимировци, ул. „Васил Левски” №4., по Акт за публична общинска собственост №2791/08.09.2017г. Селото е второто по-големина в общината. То отстои на 20 км. североизточно от общинския център, на основния път Самуил – Исперих, който го разделя на две части- северна и южна. Далеч от градските промишлени зони, със  здравословен умерено-континентален климат, висока надморска височина, много растителност. Оттук минава река „ паламарска”, която е с непостоянно течение. Сградата, където се предоставя социалната услуга се намира в съседство с кметството на населеното място в идеалния център на селото.

Сградата е  достъпна за хора с увреждания. В сградата са обособени следните помещения:

 • Зала за лечебна физкултура / рехабилитация/;
 • Кабинет за трудотерапия;
 • Кабинет за групова работа;
 • Кабинет за индивидуална работа;
 • Кабинет логопед/психолог;
 • Кабинет ръководител на ЦСРИ;
 • Фоайе за изчакване;
 • Санитарни помещения – предверие с мивка, две санитарни помещения: тоалетна и баня за потребителите на услугата и отделна тоалетна за персонала на услугата

Залата за лечебна физкултура/ рехабилитация, е оборудвана с масажна кушетка, велоергометър, кростренажор, механична пътека, шведска стена, сух басейн с топки, степер, огледало, тренировъчни уреди и приспособления – тояжки, гирички, топки. Настилката в залата е ударопоглъщаща (мека). На места по пода има и постелки. Залата разполага и с мивка.

Кабинетът  за групова работа се ползва от специалист „Социален работник”. Кабинетът е оборудван с маса, столове, бюро за специалиста, етажерки, техническо оборудване – компютър, принтер, етажерки с материали за работа –табла, пъзели, кът за работа, дидактични материали, учебни материали, прибори, пособия и консумативи за творчески занимания.

Кабинетът за трудотерапия е оборудван с компютър, принтер, бюро за специалиста, столове, метален шкаф, кът за работа- маса със столове, дидактични материали, активни карти, етажерки с материали за работа, пъзели, конструктори, прибори и пособия за обработка на хартия, елементи на декорация, шаблони.

Кабинетът за индивидуална работа се ползва от специалист „ Педагог”. Стаята е оборудване с бюро и стол за специалиста, кът за работа с потребители -със столове за сядане и маса, етажерки за материали, магнитна дъска, пъзели, активни карти, конструктори, учебни материали, табла, образователни игри - за букви, цифри, цветове, форми, растения, животни и др., детски музикални инструменти.

Кабинет за психолог/логопед- оборудвана е с бюро и стол за специалиста, огледало, кът за работа с диван, маса и столове, етажерки за материали, мивка, дидактични материали и др.

ЦСРИ  разполага и със собствен превоз, с който се водят деца и лица за работа в основната сграда в с.Владимировци. Превозът се използва и за посещения на различни местности и др.        

            Центърът разполага с паркинг с места за паркиране и  дворно пространство, градина за занимания по трудотерапия, за полагане на грижи за градинските цветя.

            4.2. Отоплението в сградата е с локално парно  на дърва и въглища.

4.3.  Сградата ,където в момента се предоставя социалната услуга е построена през 2016г. по проект „ Красива България”, с 50 %  финансиране и от община Самуил.

4.4. Социалната услуга се предоставя и мобилно. Услугата разполага със собствен транспорт.

 1. Структура и численост на персонала:

Брой щатен персонал 9 души;

Длъжности:

 1. Управител;
 1. Социален работник;
 2. Кинезитерапевт/рехабилитатор ;
 3. Педагог;
 4. Психолог;
 5. Логопед;
 6. Трудотерапевт;
 7. Шофьор;
 8. Касиер-домакин;

6.Описание на дейностите за подкрепа

В ЦСРИ с.Владимировци се предоставят подкрепящи дейности с краткосрочна и дългосрочна продължителност.

Под дейности за подкрепа се разбират структурирани и целенасочени конкретни дейности, предоставяни на определено лице/дете (или група лица/деца ).

 • Двигателна рехабилитация – измерване обема на движение на ставите; тестване на възможностите за самообслужване; двигателни упражнения и масаж; диагонали на Кабат; пасивно раздвижване и активни упражнения; упражнения с и на уреди; лечебно физкултурен комплекс. Води се от кинезитерапевт/рехабилитатор.
 • Корекционно-възпитателна работа свързана е с подготовка на потребителите за усвояване или възстановяване на навици / обучителни и трудови / и умения за работа, които съответстват на здравословното им състояние и образование.

Включва групови и индивидуални занимания в зала за придобиване на знания, умения и ориентира за заобикалящия свят.Самообслужване с цел придобиване на самостоятелност в ежедневието и социализация. Води се от педагог и трудотерапевт.

 • Терапии (дейности за развитие)

    -Трудотерапия

 • Шивачество;
 • Цветарство и градинарство;
 • Битови умения;
 • Компютърни умения;

Обучение в елементарни умения

 • Социална рехабилитация - тя включва работата на всички специалисти за формиране, изграждане и създаване на навици и умения за водене на независим живот, според индивидуалните потребности и възможности на ползвателите на социалната услуга.

-   Социална интеграция – включва всички дейности и раздели от Годишния план на ЦСРИ, целта на които е пълноценно участие на лицата с увреждания в живота на общността и развитие на творческите им умения и възможности, компютърни умения, осигуряване на равни възможности за спорт, отдих и участие в културния живот:

1.Активно включване в обществения живот

 • Работа за затвърждаване на навици за култура на поведение, особено на обществени места;
 • Работа за положителна промяна в поведението на потребителя,за правилна адаптация в обществото (сближаване,приобщаване и активно вграждане в обществото);
 • Създаване на условия за социални контакти и възможност да се чувстват част от обществото, чрез включване в разходки,излети,екскурзии и посещения;
 • Осигуряване на емоционална подкрепа, консултиране и информиране;
 • Осигуряване на условия за подобряване на забавените форми на социална адаптация;
 • Затвърждаване на умения за спазване на приличен външен вид и лична хигиена , с оглед да се превърнат в навик;
 • Развиване на комуникативни умения, улесняващи социализацията (спазване на основните правила при общуване,зачитане на другите,сътрудничество и др.);
 • Работа за поддържане и развиване на различни умения и трупане на социален опит (взаимодействие,общуване,групови игри,пресъздаване на ситуации в група и др.);
 • Подпомагане интеграцията на потребителите, чрез обучаване за придобиване на знания и умения за справяне в различни житейски ситуации;
 • Подкрепа на индивидуалното развитие-създаване,поддържане и разширяване на социални умения;
 • Обучение за подобряване на ориентацията на потребителите (ориентация за място,време,пространство и лична история).

Връзки с обществеността

 • Подготвяне на материали, популяризиращи дейността на центъра;
 • Запознаване на обществеността с проблемите на хората със специфични нужди и техните семейства;
 • Провеждане на работни срещи и дискусии ;
 • Посещения в различни предприятия, учреждения и институции;
 • Изработване на коледни картички, мартеници и други с благотворителна цел;
 • Изработване на поздравителни картички , сувенири и други за дарители на ЦСРИ.

          Свободно време, отдих и развлечение

 • Отбелязване на национални и религиозни празници;
 • Честване на рождени дни и други тържества;
 • Излети сред природата;
 • Посещения на културни мероприятия: музеи, галерии, концерти, театрални представления и други;
 • Организиране на пикници и екскурзии;
 • Спортни игри и занимания;
 • Организиране на изложби.

         Социални консултации – свързани са  с предоставяне на информация в областта  на социалната закрила за възможностите за подкрепа; изисквания, срокове и насочване към съответните институции, от които може да бъде получена подкрепа.

Специализирани консултации специализираната консултативна работа е предоставяне на практически указания и насоки на потребителите и техните семейства с цел осигуряване на система от продължаващи действия в домашни условия.                                       

Работа със семейството

 • Проучване на мненията, желанията и проблемите чрез индивидуални контакти и анкети;
 • Запознаване на родителите / роднините с индивидуалните програми на техните близки/;
 • Провеждане на индивидуални консултации от специалистите на ЦСРИ в дните определени за тази цел.
 • Организиране на съвместни изяви на потребителите и техните близки и роднини;
 • Съвместна работа с неправителствени организации и възможност за контакт на потребителите и/или техните близки с тях;
 • Включване на близките на потребителите в работата на ЦСРИ и в благотворителни акции и изяви.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.