План за интегрирано развитие Община Самуил 2021-2027 г. - Изтеглете ТУК

План за интегрирано развитие Община Самуил 2021-2027 г. одобрен и приет от ОбС - Самуил - Изтеглете ТУК


АНКЕТА

План за интегрирано развитие Община Самуил 2021-2027 г.

Уважаеми дами и господа, тази анкета се провежда във връзка с разработване на План за интегрирано развитие Община Самуил (ПИРО)  за периода 2021-2027 г.

Моля, отговорете на поставените въпроси и дайте Вашите становища и препоръки!

Вашето мнение е ценно за нас и важно за бъдещето Община Самуил!

БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ!

Попълнете анкетата тук - Анкета

 

 

 ГОДИШЕН отчетен ДОКЛАД ЗА 2021 ГОДИНА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 г. - Изтеглете ТУК

 

 

 


Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Самуил за периода 2022-2026г.

 

Докладна записка за изменение и допълнение на НАРЕДБА 7 за определянето и администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил - Справка: До изтичане на законовия 30 дневен срок /към 23.01.2022г./, няма постъпили предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Самуил.

 Публикувано на 22.12.2021 г. 

 

Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Самуил 2020-2024 г. pdf

 


ПРОГРАМА ЗА НАМЯЛАВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2025 г. pdf

Публикувано на 10.03.2021 г.


Програма за опазване на околната среда на община Самуил за периода 2021-2027г. и за за управление на отпадъците (ПУО) на община Самуил за периода 2021-2027 г.  - Изтеглете ТУК

Публикувано на 18.02.2021 г.


ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА САМУИЛ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.


Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014-2016 - Изтеглете ТУК

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2014-2024 Изтеглете ТУК

План за енергийна ефективност Изтеглете ТУК

Програма  2018-2021 и План за ЕЕ - Изтеглете ТУК

Общински план за развитие на община Самуил

Предварителна оценка на Общинския план за развитие на община Самуил

Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на община Самуил

Програма за реализация на Общинския план за развитие на община Самуил 2014-2020

Система за наблюдение изпълнението на проекти на община Самуил за периода 2014-2020 г.

Отчет по ЗЕЕ за 2018г. - Изтеглете ТУК

Отчет по ЗЕЕ за 2019г. - Изтеглете ТУК

Годишен отчетен доклад за 2019 г. за изпълнението на Общински план за развитие на община Самуил 2014-2020 г. - Изтеглете ТУК

План за защита при бедствия в Община Самуил - Изтеглете ТУК

Програма за управление на отпадъците и опазване на околната среда за 2017-2020 - Изтеглете ТУК

Отчет по ЗЕЕ за 2020г. - Изтеглете ТУК

Стратегия за управление на риска и система за финансово управление и контрол (part 1 - Изтеглете ТУК); (part 2 - Изтеглете ТУК) - За да може да разгледате файла, моля, изтеглете и 2-те части, т.е. part 1 и part 2.

Отчет по ЗЕЕ за 2021г. - Изтеглете ТУК

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.