Актуално

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

          Община Самуил на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, Решения №46.921/20.02.2019г., №46.922/20.02.2019г. на ОбС – Самуил във връзка с чл.8, ал.1 и чл.35,ал.1 от ЗОС  и чл.95,ал.1 от Наредба №2  на ОбС Самуил и Заповеди №№ 195 и 196 от 07.03.2019г.  на кмета на Община Самуил

                                                                                                 О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба  на следните общински имоти:

 • Имот №016002 в землището на с.Голям извор местност „Кармазията” с площ 65.630(дка.)
 • Имот №0104005 в землището на с.Самуил местност „Лозята” с площ 0.611 (дка.)
 • Имот №0104006 в землището на с.Самуил местност „Лозята” с площ 0.513 (дка.)
 • Имот №0104007 в землището на с.Самуил местност „Лозята” с площ 0.507 (дка.)
 • Имот №0103015 в землището на с.Самуил местност „Лозята” с площ 0.630 (дка.)
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  1100 м2, находящ се в с.Желязковец, ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен имот № VІ в квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №648/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер  на 4115.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  1660 м2, находящ се в с.Желязковец, ул.„Марица„ №1, за който е отреден  поземлен имот № ІІІ-349 в квартал 22 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №2190/08.07.2014г. с първоначална тръжна цена в размер на  6210.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен имот № І в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №654/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на  3592.00лв. без ДДС
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  880м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен имот № ІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №653/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3292.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №5, за  който е отреден  поземлен имот № ІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №655/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3592.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  990 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №3, за  който е отреден  поземлен имот № ІV в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №646/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3704.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  880 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен имот № V в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №641/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размерна 3292.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  920 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен имот №VІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец по АЧОС №643/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер  на 3442.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  920 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен имот № VІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №644/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3442.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен имот № VІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №645/26.08.2011г.  с първоначална тръжна цена в размер  на 3592.00лв. без ДДС.

За допълнителна информация и справки- тук.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.