Публични регистри 2022 г.

Главен регистър на имоти актувани през 2022 г. icon excel

Данни за маршрутната мрежа, маршрутните промени и разписанията на маршрутите в населените места - 2022 г.icon excel

Публичен Регистър на предложенията за провеждане на местен референдум за 2022 г. icon excel

Регистър за публична общинска собственост - 2022 г. icon excel

Регистър за частна общинска собственост - 2022 г. icon excel

Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - 2022 г. icon excel

Регистър на безстопанствени кучета 2022 г. icon excel

Регистър на военни паметници за 2022 г. icon excel

Регистър на второстепенни разпоредители с бюджет за 2022 г. icon excel

Регистър на домашни кучета 2022 г. icon excel

Регистър на заверените технически паспорти на сгради за 2022 г. icon excel

Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП за 2022 г. icon excel

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП за 2022 г. icon excel

Регистър на издадените актове за изработване на устройствени планове и на измененията им за 2022 г. icon excel

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2022 г. icon excel

Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници - 2022 г. icon excel

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - 2022 г. icon excel

Регистър на издадените разрешителни за строеж за 2022 г. icon excel

Регистър на категоризираните туристически обекти - 2022 г. icon excel

Регистър на концесии 2022 г. icon excel

Регистър на културните цености за 2022 г. icon excel

Регистър на лекарските практики 2022 г. icon excel

Регистър на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечения - 2022 г. icon excel

Регистър на на издадените разрешителни за поставяне 2022 г. icon excel

Регистър на ненормирано работно време на търговски обекти 2022 г. icon excel

Регистър на обектите въведени в експлоатация за 2022 г. icon excel

Регистър на обществените поръчки за 2022 г. icon excel

Регистър на общинските предприятия - 2022 г. icon excel

Регистър на одобрените инвестиционни проекти за 2022 г. icon excel

Регистър на отдадените под наем земи 2022 г. icon excel

Регистър на подадените заявления за достъп до обществена информация през 2022 г. icon excel

Регистър на разпоредителните сделки с имоти-общинска собственост - 2022 г. icon excel

Регистър на разрешителни за водовземане 2022 г. icon excel

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване - 2022 г. icon excel

Регистър на социалните институции и услуги 2022 г. icon excel

Регистър на специализираните институции и социалните услуги в общността 2022 г. icon excel

Регистър на спортни клубове 2022 г. icon excel

Регистър на техническите паспорти на строежите за 2022 г. icon excel

Регистър на търговските дружества с общинско участие 2022 г. icon excel

Регистър на търговските обекти 2022 г. icon excel

Регистър на язовирите 2022 г. icon excel

Регистър по приватизация - 2022 г. icon excel

Регистър разпределение пасища за 2022 г. icon excel

Списък на училища, детските градини и обслужващи звена 2022 г. icon excel

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.