Публични регистри 2023 г. в Община Самуил

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Регистър на разрешителните за водовземане и заустване

Регистър за гражданските дружества, в които участва общината

Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината

Регистър на издадените разрешителни за водоползване и заустване

Регистър на изискванията, условията или забраната за определен вид общи водоползване или ползване по чл.41,ал.3, т.2 от Закона за горите

Регистър на имотите подлежащи на отчуждаване

Регистър на имотите публична общинска собственост

Регистър на имотите часта общинска собствменост

Регистър на общинските предприятия

Регистър на търговските дружества с общинско участие в капитала

Регистър по приватизация

Регистър на домашни и безстопанствени кучета 2023 г.

Регистър на кучетата в приютите

Регистър на домашни кучета 2023 г.

Регистър на пчелните семейства на подвижно пчеларство

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение - 2021

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение - 2022

Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение - 2023 

Регистър на безстопанствени кучета 2024 г. - текущ

Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания 2023

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.