ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОЛЯМ ИЗВОР - СЕКЦИЯ № 006

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 - РАЗГРАДСКИ
ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГОЛЯМ ИЗВОР КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006
адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АЙНУР ХЮДАИМОВА АЛИЕВА
АЛЕКСАНДРИНА ГЕОРГИЕВА ЛЮТОВА
АЛЕКСАНДЪР МИЛКОВ АСЕНОВ
АЛИ АХМЕД БЕКИР
АЛИ ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
АЛИСИЯ НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА
АНГЕЛ ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
АНГЕЛ МИТКОВ МИТКОВ
АНЕЛИЯ МИТКОВА АСЕНОВА
АНКА ВАСКОВА МИЛКОВА
АНТОАНЕЛА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА
АНТОН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
АСЕН АСЕНОВ АНГЕЛОВ
АСЕН АСЕНОВ АСЕНОВ
АСЕН ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
АСЕН МИЛКОВ АСЕНОВ
АСЕН МИТКОВ АНГЕЛОВ
АСЕН ОГНЯНОВ МАРИНОВ
АСЕН СТЕФАНОВ БОРИСОВ
АТАНАСКА АНГЕЛОВА МИТЕВА
АХМЕД ВЕЛИ МЕХМЕД
БАНКО ВИОЛЕТОВ БАНКОВ
БАНКО ПЕТКОВ БАНКОВ
БАХТИШЕН ИБРЯМ КЬОФТЕДЖИ
БЕКИР АХМЕД БЕКИР
БИЛЯНА РУМЕНОВА ДИМИТРОВА
БОЖАН ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИЧКОВ
БОЖАН ИВАНОВ ДИМОВ
БОЯН ПЕТКОВ БАНКОВ
ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ МИТЕВ
ВАЛЕНТИН НАДЕВ ДИМИТРОВ
ВАЛЕНТИН НЕДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВ
ВАЛЕНТИН РАШКОВ ГЕОРГИЕВ
ВАЛЕНТИНА НЕДЯЛКОВА ИВАНОВА
ВАСИЛ РАЧЕВ ВАСИЛЕВ
ВЕЛИ МЕХМЕД АХМЕД
ВЕЛИКА ИВАНОВА СТАНКОВА
ВЕЛИЧКА ВАСИЛЕВА РАЧЕВА
ВЕЛИЧКА ТАТЯНОВА ВЕЛИЧКОВА
ВЕНЕТА ЕЛЕНКОВА ИВАНОВА
ВЕРСИСЛАВА СТАНКОВА ТОДОРОВА
ВЕСКА ВАСИЛЕВА РАЧЕВА
ВЕСКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
ВИОЛЕТА ПЕТКОВА БАНКОВА
ВЛАДИСЛАВА ДИМОВА МАРИНОВА
ГАЛИН НИКОЛОВ САВОВ
ГАЛЯ ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
ГАНКА ТОДОРОВА ЧАН
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МИТЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НЕДЕЛЧЕВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЗЛАТАНОВ
ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ ИВАНОВ
ГЕОРГИ РАЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ТРИФОНОВ
ГИНКА ТРИФОНОВА МИТЕВА
ГЛОРИЯ РАШКОВА ГЕОРГИЕВА
ГОСПОДИНКА ВАСИЛЕВА МИТЕВА
ГЮЛЕНДЕР ХЮСЕИНОВ ХАСАНОВ
ДАНАИЛ САНДЕВ КИРОВ
ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ
ДЕНКА НЕДЯЛКОВА КОСТОВА
ДЕНКА ПЕТРОВА ЙОРДАНОВА
ДЕСИСЛАВА ДИАНОВА СТАНЕВА
ДЕСПИНА ПАВЛОВА АНДОНОВА
ДЖЕЙЛЯН БЕКИР АТАНАСОВА
ДИАНА ДИМОВА МАРИНОВА
ДИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ДИАНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
ДИАНА ИВАНОВА КОЛЕВА
ДИМИТРИНА МИЛЕНОВА ДИМИТРОВА
ДИМИТРИНА НЕДЕЛЕВА ДИМОВА
ДИМИТРИЧКА ГОСПОДИНОВА ТРИФОНОВА
ДИМИТРИЧКА ТРИФОНОВА ДИМОВА
ДИМИТРИЧКА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ
ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
ДИЯН ЖИВКОВ НИКОЛОВ
ДИЯН РУСЕВ НЕНКОВ
ДИЯНА ВАСИЛЕВА СТАНЕВА
ДОБРА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ДОБРИНКА ГОСПОДИНОВА ТОДОРОВА
ЕВГЕНИЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ЕЛЕНКА ИВЕЛИНОВА ДОБРЕВА
ЕЛЕНКА МИЛКОВА АСЕНОВА
ЕМА АСЕНОВА АБАДЖИЕВА
ЕМИЛИЯ НЕДЕЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
ЕМИН АЛИ АХМЕД
ЗЛАТКА ДИМОВА ПЕТРОВА
ИБРАИМ ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ
ИВАЙЛО ДИМОВ МАРИНОВ
ИВАН БАНКОВ ДИМОВ
ИВАН ВЕЛИКОВ МАРИНОВ
ИВАН ВЕЛИЧКОВ ВЕЛИКОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ РАЧЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ БОЯНОВ
ИВАН ЙОВКОВ ИВАНОВ
ИВАН МИТЕВ ТРИФОНОВ
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА ВЕЛИКОВА
ИВЕЛИНА СТОЯНОВА ДИМОВА
ИВЕЛИНА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
ИЗАБЕЛА ЯНКОВА АНГЕЛОВА
ИЛИЯ МИЛКОВ АСЕНОВ
ИЛИЯН ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
ИЛИЯН МИЛКОВ АЛЕКСИЕВ
ИРИНА МАРИНОВА ИВАНОВА
ЙОВКО ИВАНОВ ЙОВКОВ
ЙОВКО ИВАНОВ КОСТАДИНОВ
ЙОНКА АСЕНОВА МИТКОВА
ЙОРГО ДИМИТРОВ МАРИНОВ
ЙОРДАНКА МИТКОВА АНГЕЛОВА
ЙОРДАНКА СТАНЕВА СТАНЕВА
ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ТОДОРОВА
КАДИР ВЕЛИ ЮМЕР
КАЛИНА РУМЕНОВА ВАСИЛЕВА
КАТИНА МИТКОВА ВАСИЛЕВА
КИРИЛ МИЛКОВ АСЕНОВ
КОЛЮ МИХАЙЛОВ ЧАУШЕВ
КРАСИМИР ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
КРАСИМИР РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
КРЕМЕНА ЛАЗАРОВА ИВАНОВА
КРИСТИЯН МИРОСЛАВОВ ПЕТКОВ
ЛАЗАР МИКОВ ТОДОРОВ
ЛЕМАН ЗАКИР ШИМШЕК
ЛИДИЯ АСЕНОВА АСЕНОВА
ЛИЛИЯ САНДЕВА КИРОВА
ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА АСЕНОВА
ЛЮДМИЛА АСЕНОВА АХМЕД
ЛЮДМИЛА РУМЯНОВА МИТКОВА
МАКСУ АЛИ АХМЕД
МАРГАРИТА АНГЕЛОВА БАЛЕВА
МАРГАРИТА ИВАНОВА БОЯНОВА
МАРГАРИТА КИРОВА САНДЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА ИВАНОВА
МАРИЙКА АСЕНОВА БОЯНОВА
МАРИНКА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
МАРИЯ АСЕНОВА АСЕНОВА
МАРИЯН ИВАНОВ БОЯНОВ
МАРИЯН РАДКОВ АНДОНОВ
МАРИЯНА ИЛИЕВА МЯНКОВА
МАРИЯНА НИКОЛАЕВА КОСТОВА
МЕЖНУЛ АБИЛ ГОЛЯ
МЕХМЕД АХМЕД БЕКИР
МЕХМЕД ВЕЛИ МЕХМЕД
МЕХМЕД МУСТАФА РЕДЖЕБ
МИГЛЕНА ИВАНОВА ДИМОВА
МИЛЕНА ДЕНЕВА МАРИНОВА
МИЛЕНА МИТЕВА МИРЧЕВА
МИЛЕНА САНДЕВА АНГЕЛОВА
МИЛКА ПЕШЕВА БОЯНОВА
МИРКА АСЕНОВА БОЯНОВА
МИРОСЛАВ ВИОЛЕТОВ БАНКОВ
МИРОСЛАВ ПЕТКОВ БАНКОВ
МИРОСЛАВА ПАВЛОВА САВЧЕВА
МИРЯНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА
МИТА ИВАНОВА СТАНЕВА
МИТА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА
МИТКО АЛЕКСАНДРОВ МИТЕВ
МИТКО АНГЕЛОВ МАРИНОВ
МИТКО АСЕНОВ МИТКОВ
МИТКО ИВАНОВ МИТКОВ
МИТКО МАРГАРИТОВ АНГЕЛОВ
МИТКО МИТКОВ АНГЕЛОВ
МИТКО НИКОЛАЕВ ТРИФОНОВ
МИТКО ПЛАМЕНОВ РАДЕВ
МИХАИЛ МИТКОВ АНГЕЛОВ
НАДКА ДИМИТРОВА БОЯНОВА
НАДЯ АНТОНОВА ИВАНОВА
НАТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА
НЕДЕЛЧО АНГЕЛОВ МИТЕВ
НЕДЕЛЧО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ
НЕДЕЛЧО СТОЯНОВ СТАНЕВ
НЕДЕЛЯ КОЛЕВА МАРИНОВА
НЕДЖАБИ ЮСЕИНОВ ФЕЙЗУЛОВ
НЕДЖИБЕ АЛИ БЕКИР
НЕДЯЛКА РАЧЕВА ГЕОРГИЕВА
НЕДЯЛКО ИВАНОВ РАЧЕВ
НЕЙКА САНДЕВА СТОЯНОВА
НЕФИСЕ ОСМАНОВА АЛИЕВА
НИКОЛА ВАСИЛЕВ МИТКОВ
НИКОЛА ДИМОВ МАРИНОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ВАСИЛЕВ
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
НИКОЛИНКА ЕЛЕНКОВА БУДУРОВА
НИКОЛИНКА ИВАНОВА БАЛЕВА
ОГНЯН АНГЕЛОВ АСЕНОВ
ОГНЯН СТИЛИЯНОВ ТОДОРОВ
ПЕНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА
ПЕПА ДИМОВА НИКОЛАЕВА
ПЕТКО БАНКОВ ДИМОВ
ПЕТКО СТЕФАНОВ ХРИСТОВ
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ
ПЛАМЕН РАДЕВ ИВАНОВ
РАДОСЛАВ АСЕНОВ ИЛИЕВ
РАДОСЛАВ ЕМИЛОВ ВАСИЛЕВ
РАДОСТИН ЛАЗАРОВ МИКОВ
РАДОСТИНА ЙОРГОВА ДИМИТРОВА
РАЧО ВАСИЛЕВ РАЧЕВ
РАЧО ВАСИЛЕВ РАЧЕВ
РАЧО ГЕОРГИЕВ РАЧЕВ
РАЧО САНДЕВ КИРОВ
РАШКО ГЕОРГИЕВ АСЕНОВ
РОСЕН МИГЛЕНОВ ИВАНОВ
РОСЕН ТОДОРОВ ТРИФОНОВ
РУМЕН АСЕНОВ ИЛИЕВ
РУМЕН АСЕНОВ МИТКОВ
РУМЕН ВАСИЛЕВ МИРЧЕВ
РУМЕН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
РУМЕН ДИМИТРОВ БОЯНОВ
РУМЕН ИВАНОВ ДИМИТРОВ
РУМЕН НИКОЛАЕВ ТРИФОНОВ
РУМЕН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ
РУМЯНА СТИЛИЯНОВА ШИМАНСКА
РУМЯНКА МИТКОВА МАРИНОВА
РУСАНА ТОДОРОВА МИТКОВА
САДИФЕ АЛИ ХАСАН
САЛИХА ИБРЯМ КЬОФТЕДЖИ
САЛИХА МУСТАФОВА КЬОФТЕДЖИ
СВЕТЛЬО ВАЛЕНТИНОВ БАНЧЕВ
СВЕТЛЬО ВАСИЛЕВ РАЧЕВ
СЕВИЯ НАСУФ РЕДЖЕБ
СЕМРА РЕДЖЕБ МУРАТ
СЕРГЕЙ МАРИЕВ АСЕНОВ
СИЙКА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА
СИЛВИЯ МИЛКОВА СТОЯНОВА
СНЕЖАНА АНГЕЛОВА АСЕНОВА
СТАНКА ГОСПОДИНОВА РАЧЕВА
СТАНКА МИТЕВА РАЧЕВА
СТАНКА МИТЕВА ТРИФОНОВА
СТАНКА ТОДОРОВА ГОСПОДИНОВА
СТЕФАН ПЕТРОВ СТАНЧЕВ
СТЕФАН РАДКОВ АНДОНОВ
СТЕФКА МАРГАРИТОВА КИРОВА
СТИЛИЯН НЕДЕЛЧЕВ ИВАНОВ
СТИЛИЯН ТОДОРОВ АСЕНОВ
СТОЯНКА ИВАНОВА КОЛЕВА
ТЕОДОР СТИЛИЯНОВ ТОДОРОВ
ТИХОМИР ДРАГОМИРОВ ТРИФОНОВ
ТИХОМИР СТОЯНОВ БОЖАНОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
ТОДОР ИВАНОВ ИВАНОВ
ТОДОР ИВАНОВ МИТЕВ
ТОДОР ИВАНОВ РАЧЕВ
ТОДОР ЙОРДАНОВ ПЕНЕВ
ТОДОР МИТКОВ ТРИФОНОВ
ТОДОР ПЕТКОВ ИВАНОВ
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА РАЧЕВА
ТРИФОН СТАНЕВ МИТЕВ
ТРИФОН ТОДОРОВ МИТКОВ
ФАНКА АСЕНОВА БОЯНОВА
ФАТМЕ РЕДЖЕБОВА ФЕЙЗУЛОВА
ХРИСТИЯН ЙОРДАНОВ ЗЛАТАНОВ
ХРИСТИЯН ЛЮДМИЛОВ МИТКОВ
ХРИСТО ВАСИЛЕВ КОЛЕВ
ЦВЕТАНКА ВЕЛКОВА ЙОРДАНОВА
ШЕФКЕТ МЕХМЕД АХМЕД
ШИРИН ШЕФКЕТ МЕХМЕД
ЮЛИЯН АНГЕЛОВ БОРИСОВ
ЮРА АСЕНОВА АЛЕКСИЕВА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

 

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.