ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАРА МИХАЛ - СЕКЦИЯ № 012

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.
(по чл. 42, ал. 1 ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 18 - РАЗГРАДСКИ
ОБЩИНА САМУИЛ
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.КАРА МИХАЛ КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 012
адрес на избирателната секция ............................................

----------------------------------------------------
СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ
----------------------------------------------------
АЙСЕЛ ХЮСЕИН ХЮСМЕН
АЙШЕ РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
АНДРИЯН АНГЕЛОВ ДИМОВ
АНТОАНЕТА НАЙДЕНОВА ВАСИЛЕВА
АТАНАС НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ
АХМЕД ХАСАН АРИФ
ВАСВИЕ АПТУЛА САЛИ
ВИОЛЕТА ГРОЗЕВА ВАЙКОВА
ВОЙКА ФИЛИПОВА ЙОРДАНОВА
ВЪЧКА ДЕЛЧЕВА КОЛЕВА
ГЮРА ОГНЯНОВА ЕРДИЛ
ДЕНИЦА ИВАНОВА НЕНКОВА-МЕХМЕДОВА
ДЖАНЕР РЕДЖЕБ ИСМАИЛ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТКОВ
ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА ГОЛЯКОВА
ЗЛАТИН НАЙДЕНОВ СТЕФАНОВ
ИВАЙЛО НЕВЕЛИНОВ ГЕОРГИЕВ
ИЛАЙДА ЕРДИЛ
ЙОВЧО АНДРЕЕВ ДИМИТРОВ
КАЛИНА ГОШЕВА ИВАНОВА
КЕРА СТЕФАНОВА ВУЛОВА
КОЛЮ ИЛЧЕВ КОЛЕВ
КЯМИЛЕ РАМИС АЛИ
МАРИАНА ДИМОВА ЙОРДАНОВА
МАРИЙКА ГРОЗЕВА ВАЙКОВА
МУСТАФА ХАЛИЛ МУСТАФА
НЕДЖМИЕ ИБРЯМ ОСМАН
ОСМАН ИСМАИЛ ОСМАН
ПЕНА ДИНОВА ПАМУКОВА
РАИМ МУСТАФА СЕЛИМ
СЕВДА ОГНЯНОВА ЯЛЧЪНКАЯ
СЕВИНЧ ИСМАИЛ ТЪРЪШ
СЕРКАН ВАТАНСЕВЕР
СТЕЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
СТЕФКА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА
ХАСАН АРИФ АХМЕД
ХЮСЕИН ХЮСМЕН АЛИ
ЦАНКО СТОЕВ НЕДКОВ
ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА КОЛЕВА
ЦВЯТКО ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ
ЮЛИЯН ИВАНОВ ИВАНОВ
ЮМЕР РАИМ МУСТАФА

Кмет/Кметски наместник: ............
Секретар на община/район: ..........

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.