Актуално

НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ" И „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК" 2019г.

СПИСЪК НА  КЛАСИРАНИТЕ  КАНДИДАТ - ПОТРЕБИТЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЕН МЕСЕЧЕН БЮДЖЕТ (в часове)

            Съгласно т. 2.2. от Споразумение ФС01-0728 от 28.12.2018 г., сключено между АСП и Община Самуил, общината се задължава да осигури предоставяне на услуги в домашна среда на кандидатите, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот” /ОПРЧР 2014-2020 г/, като нови потребители може да включва само в рамките на осигуреното финасиране. Към 26.02.2019 г. на Община Самуил не е предоставен  допълнителен   финасов ресурс за сключване на нови договори за предоставяне на услуги „Личен асистент” и „Домашен помощник”. При освобождаване на финансов ресурс  кандидатите по реда в списъка ще бъдат поканени за сключване на договори. 

ПОКАНА

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ

 

   На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  20.02.2019 г. /сряда/  от  14.00 ч.  в  заседателната зала на община Самуил.

 Заседанието ще протече при следния  дневен ред:         

  1. Докладни записки;         
  1. Текущи.

Информация за съдържанието на материалите по дневния ред е публикувана на сайта на община Самуил, раздел Общински съвет с електронен адрес: http://www.samuil.bg/  и  http://www.samuil.eu/

Материалите в пълният им текст са на разположение в стая № 304 в сградата на община Самуил в рамките на работния ден.

  Председател на ОбС-Самуил:

  /инж. Дж. Азис/

П О К А Н А

Кметът на Община Самуил

 

На основание  чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси  и  чл.29, ал. 2  от  Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Самуил

кани населението на общината  на

9 януари 2019 г. / сряда /  от  10.00 часа в залата

на общинския съвет няходяща се в административната сграда на общината на третия етаж- стая 304

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на  проекта на бюджета за 2019 г. на община Самуил, което  ще   се проведе под формата на дискусионен форум. На тази среща ще представим пред местната общност годишните цели, приоритетите и намеренията, и тяхното финансово отражение в бюджета на общината през 2019 година.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-

САМУИЛ

П О К А Н А

  

       На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  27.12.2018 г. /четвъртък/  от  14.00 ч.  в  заседателната зала на община Самуил.

Заседанието ще протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Докладни записки;
  2. Текущи.

Информация за съдържанието на материалите по дневния ред е публикувана на сайта на община Самуил, раздел Общински съвет с електронен адрес: http://samuil.bg

Материалите в пълният им текст са на разположение в стая № 304 в сградата на община Самуил в рамките на работния ден.

 

Председател на ОбС-Самуил:

  /инж. Дж. Азис/

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.