Актуално

ДА  ОПАЗИМ  РЕКОЛТАТА  И  ГОРИТЕ  ОТ  ПОЖАРИ!

Уважаеми жители на община Самуил,

С настъпването на летния сезон и повишаване на температурите, се увеличава риска от възникване на пожари в земеделските земи и горите.  Започна  кампанията по прибиране на реколтата от житни култури в община Самуил.

За недопускане на пожари, Ви напомняме следното:

  1. Не палете огън на открито във ветровито време! Това е предпоставка за пренасяне на горящи частици на големи разстояния. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.)!
  2. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти!
  3. Не бива да се изхвърлят нерегламентирано стъклени бутилки и отпадъци – дефекти по тях могат да имат "ефект на лупа", което да доведе до запалване на сухи треви и посеви!
  4. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с житни посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата!
  5. Забранено е изгарянето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи!
  6. Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме в гората! Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от слаби източници на запалване.
  7. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии!

Съгласно Закона за МВР при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и горите се налагат глоби в размер от 200 до 2000 лева.

При откриване на признаци на запалвания или пожар незабавно подавайте сигнал на тел. 112

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Исперих

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Самуил обявява  подбор на специалисти Медиатор и Педагог по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за абота по проект  "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище".

С условията и изискванията за кандидатстване може да се запознаете тук. 

Уважаеми граждани на община Самуил,

на официалната интернет страница на БДЖ е публикуван Проектът на График за движение на влаковете за 2020г. за обществено обсъждане. Не по-късно от 20.06.2019г. общинска администрация ще предостави становище по публикувания проект. В тази връзка молим гражданите на община Самуил да изкажат своите  мнения и предложения за разписанието на влаковете до посочения срок. С подробния график може да се запознаете на адрес: http://www.bdz.bg/bg/novini/proektut-na-grafik-za-dvijenie-na-vlakovete-za-2020-g-e-publikuvan-za-obshtestveno-obsujdane.html 

european elections 2019

Уважаеми госпожи и господа,

по повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година Централна избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите!

Видеоклиповете са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания": https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video

 

ТП на НОИ-Разград, отдел ПЕНСИИ уведомява, че гражданите на община Самуил ще бъдат консултирани във връзка

с определяне на прогнозен коефицент на пенсията на следните дати: 16  и  28 май 2019 г.

Консултирането ще се извърши в сградата на Общината от 08.30 до 16.00 часа, в заседателната зала на третия етаж стая 304.

Гражданите следва да представят: документ за самоличност, оригинален документ за брутно трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за  3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., както и оригинални документи за осигурителен стаж.

                                                               ТП на НОИ-РАЗГРАД

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  25.04.2019 г. /четвъртък/  от  14.00 ч.  в  заседателната зала на община Самуил.

 Заседанието ще протече при следния дневен ред:

  1.   Докладни записки;
  2.  Текущи.

Информация за съдържанието на материалите по дневния ред е публикувана на сайта на община Самуил, раздел Общински съвет - вижте тук

Материалите в пълният им текст са на разположение в стая № 304 в сградата на община Самуил в рамките на работния ден.

Председател на ОбС-Самуил:

  /инж. Дж. Азис/

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.