Актуално

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина

Виж обявата тук pdf

 

Със Заповед № 542/22.07.2022 г. се въвеждат следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Самуил за срок от 22.07.2022 г. да 22.08.2022 г. включително

Виж Заповед № 542/22.07.2022 г.

О  Б  Я  В  А

 

      Във  връзка с организирането на традиционния общински  празник – 2022г., който ще се проведе на 26.08.2022 г. /петък/  и  27.08.2022 г. /събота/, Община Самуил  уведомява заинтересованите лица, че  отдаването под наем на места за устройване на временни обекти за хранене и места за атракционни игри започва от 15.08.2022г.  до  26.08.2022 г.

За справки: Стая 104 на общинска администрация Самуил  и  тел. 08477 20-20, вътр.110.

Процедура за избор на членове на съвета на децата към

 Държавна агенция за закрила на детето

    Уважаеми съграждани, 

    Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Самуил Ви уведомява, че Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ И ОТ 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той Включва представители на младите хора от всяка административна области на деца от уязвими групи, като им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

    Съветът на децата е разработил процедура за избор на свои членове. Прилагането й е разделено на три нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. По този начин ще бъде изграден ефективен механизъм за детско участие чрез избор на деца, които да представляват своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

    В срок до 24 май 2022 г. всички желаещи деца и ученици на възраст до 18 години могат да кандидатстват за членове на Националния детски консултативен орган - Съвет на децата, което е нов шанс за всеки от тях да покаже своите лидерски умения на национално равнище. За да участват в конкурса те трябва да изпратят попълнени документи - формуляр за кандидатстване и мотивационно  писмо на е-мейл: info@samuil; www.samuil.lg или да ги входират на хартиен носител в деловодството на община Самуил.

 

Документи за изтегляне:

Мотивационно писмо

Формуляр за кандидатстване

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2022 г. НA ОБЩИНА САМУИЛ

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.29г от Наредба №21 на ОбС-Самуил,

Кметът на Община Самуил,

кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски  наместници на населени места в общината да вземат участие в обсъждането проекта на бюджета за 2022 година и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

Мнения и предложения по проекта на Бюджет за 2022 година могат да се входират в деловодството на Община Самуил от 8.30 часа до 12.00 часа в работни дни до 28.03.2022 година.

Обсъждането ще се проведе в заседателната зала на Община Самуил с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ №2 на  28.03.2022 година от 14.00 часа при спазване на изискванията на противоепидемичните мерки, съобразно заповедите на Министъра на здравеопазването.

 

Макрорамка на Бюджета за 2022 г. - Изтеглете ТУК

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.