Актуално

Уважаеми граждани на община Самуил,

на официалната интернет страница на БДЖ е публикуван Проектът на График за движение на влаковете за 2020г. за обществено обсъждане. Не по-късно от 20.06.2019г. общинска администрация ще предостави становище по публикувания проект. В тази връзка молим гражданите на община Самуил да изкажат своите  мнения и предложения за разписанието на влаковете до посочения срок. С подробния график може да се запознаете на адрес: http://www.bdz.bg/bg/novini/proektut-na-grafik-za-dvijenie-na-vlakovete-za-2020-g-e-publikuvan-za-obshtestveno-obsujdane.html 

european elections 2019

Уважаеми госпожи и господа,

по повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 година Централна избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите!

Видеоклиповете са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания": https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video

 

ТП на НОИ-Разград, отдел ПЕНСИИ уведомява, че гражданите на община Самуил ще бъдат консултирани във връзка

с определяне на прогнозен коефицент на пенсията на следните дати: 16  и  28 май 2019 г.

Консултирането ще се извърши в сградата на Общината от 08.30 до 16.00 часа, в заседателната зала на третия етаж стая 304.

Гражданите следва да представят: документ за самоличност, оригинален документ за брутно трудово възнаграждение или доход, върху който са внесени осигурителни вноски за  3 последователни години от последните 15 години осигурителен стаж по избор на пенсионера преди 1 януари 1997 г., както и оригинални документи за осигурителен стаж.

                                                               ТП на НОИ-РАЗГРАД

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  25.04.2019 г. /четвъртък/  от  14.00 ч.  в  заседателната зала на община Самуил.

 Заседанието ще протече при следния дневен ред:

 1.   Докладни записки;
 2.  Текущи.

Информация за съдържанието на материалите по дневния ред е публикувана на сайта на община Самуил, раздел Общински съвет - вижте тук

Материалите в пълният им текст са на разположение в стая № 304 в сградата на община Самуил в рамките на работния ден.

Председател на ОбС-Самуил:

  /инж. Дж. Азис/

Община Самуил набира кандидати за работа по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” за длъжностите "Психолог", "Медиатор" и " Кейс- мениджър".

Конкретните изисквания и условия за кандидатите  са посочени в приложените документи в секцията на проекта на адрес http://samuil.bg/informatziya-i-uslugi/informatziya/proekti-i-programi .

          Община Самуил на основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, Решения №46.921/20.02.2019г., №46.922/20.02.2019г. на ОбС – Самуил във връзка с чл.8, ал.1 и чл.35,ал.1 от ЗОС  и чл.95,ал.1 от Наредба №2  на ОбС Самуил и Заповеди №№ 195 и 196 от 07.03.2019г.  на кмета на Община Самуил

                                                                                                 О  Б  Я  В  Я  В  А

 

Публичен търг с явно наддаване за продажба  на следните общински имоти:

 • Имот №016002 в землището на с.Голям извор местност „Кармазията” с площ 65.630(дка.)
 • Имот №0104005 в землището на с.Самуил местност „Лозята” с площ 0.611 (дка.)
 • Имот №0104006 в землището на с.Самуил местност „Лозята” с площ 0.513 (дка.)
 • Имот №0104007 в землището на с.Самуил местност „Лозята” с площ 0.507 (дка.)
 • Имот №0103015 в землището на с.Самуил местност „Лозята” с площ 0.630 (дка.)
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  1100 м2, находящ се в с.Желязковец, ул.„Пирин„ №1, за който е отреден  поземлен имот № VІ в квартал  21 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №648/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер  на 4115.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  1660 м2, находящ се в с.Желязковец, ул.„Марица„ №1, за който е отреден  поземлен имот № ІІІ-349 в квартал 22 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №2190/08.07.2014г. с първоначална тръжна цена в размер на  6210.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №9, за  който е отреден  поземлен имот № І в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №654/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на  3592.00лв. без ДДС
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  880м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №7, за  който е отреден  поземлен имот № ІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №653/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3292.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №5, за  който е отреден  поземлен имот № ІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №655/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3592.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  990 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №3, за  който е отреден  поземлен имот № ІV в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №646/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3704.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  880 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №11, за който е отреден  поземлен имот № V в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №641/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размерна 3292.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  920 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №13, за който е отреден  поземлен имот №VІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец по АЧОС №643/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер  на 3442.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  920 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №15, за който е отреден  поземлен имот № VІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №644/26.08.2011г. с първоначална тръжна цена в размер на 3442.00лв. без ДДС;
 • Урегулиран поземлен имот – незастроен с предназначение – урбанизирана територия с начин на трайно ползване – ниско застрояване с площ от  960 м2, находящ се в с.Желязковец, ул. „Пирин„ №17, за който е отреден  поземлен имот № VІІІ в квартал 26 по плана на с.Желязковец  по АЧОС №645/26.08.2011г.  с първоначална тръжна цена в размер  на 3592.00лв. без ДДС.

За допълнителна информация и справки- тук.

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.